Doelenboom

Programma's

Alle domeinen

Sociaal domein

Beschrijving programma 1. Samenleving

Programma

Doel 1.1.2 Samenkracht

Doelen

Doel 1.2.1 Gezondheid

Doelen

Doel 1.2.2 Sport en bewegen

Doelen

Doel 1.2.3 Sportvoorzieningen

Doelen

Doel 1.3.1 Opvoeden

Doelen

Doel 1.3.2 Doorgaande leerlijnen

Doelen

Beschrijving programma 2. Inwonersondersteuning

Programma

Doel 2.1.1 Ondersteuning in de wijk

Doelen

Doel 2.1.3 Maatwerk Wmo

Doelen

Doel 2.2.1 Arbeidsparticipatie

Doelen

Doel 2.3.2 Jeugdhulpverlening

Doelen

Beschrijving programma 3. Opvang en bescherming

Programma

Doel 3.2.1 Voorkomen maatschappelijke uitval of overlast

Doelen

Doel 3.3.1 Maatschappelijke opvang

Doelen

Beschrijving programma 4. Inkomen

Programma

Doel 4.1.1 Inkomen en armoede

Doelen

Doel 4.2.1 Kindregelingen

Doelen

Doel 4.3.2 Schulddienstverlening

Doelen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 5. Ondernemende en levendige stad

Programma

Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenementen

Doelen

Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur

Doelen

Beschrijving programma 6. Toekomstgerichte stad

Programma

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie

Doelen

Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven

Doelen

Doel 6.1.5 Grondbeleid

Doelen

Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod

Doelen

Doel 6.3.1 Toekomstbestendinge verkeersinfrastructuur

Doelen

Doel 6.3.3 Parkeren

Doelen

Doel 6.4.4 Klimaat

Doelen

Beschrijving programma 7. Vitale wijken

Programma

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

Doelen

Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur

Doelen

Doel 7.1.4 Vastgoed

Doelen

Doel 7.2.2 Fysieke veiligheid

Doelen

Doel 7.3.3 Vitaliteit en gezondheid

Doelen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 8. Bestuur en Dienstverlening

Programma

Doel 8.1.2 College

Doelen

Beschrijving programma 9. Bedrijfsvoering

Programma

Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie

Doelen

Doel 9.1.3 Informatievoorziening

Doelen

Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering

Doelen

Beschrijving programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Programma

Doel 10.1.1 Algemene dekkingsmiddelen

Doelen

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06