Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 5. Ondernemende en levendige stad

Steden met een aantrekkelijke monumentale binnenstad doen het goed. Dat geldt ook voor Zwolle. Het is prachtige stad, met een rijke geschiedenis én een perspectiefvolle toekomst. Zwolle is ondernemend, levendig en heeft een gezonde en vitale economische structuur. Onze positie als economische topregio willen we behouden en versterken. We zetten een volgende stap in stedelijke groei. Daar werken we samen met andere gemeenten binnen de Regio Zwolle aan.

We zijn een sociale stad en vinden het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk kunnen meedoen. Werk is daarbij een belangrijke factor. Want wie een baan heeft, is zelfredzamer en gelukkiger. Om banen te creëren en te behouden zorgen we ervoor dat ondernemers de ruimte hebben om te kunnen groeien. We zorgen voor aantrekkelijke bedrijventerreinen en een goede dienstverlening aan ondernemers.

Ook binnen de regio werken we aan het vergroten van de werkgelegenheid. Dat doen we samen met het onderwijs, bedrijfsleven en andere overheden, in de Human Capital Agenda. Eén van de belangrijkste succesfactoren voor economische groei is immers de aanwezigheid van voldoende geschoolde en wendbare werknemers en werkgevers. Topinnovatiecentra spelen daarbij een belangrijke rol.

Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is een andere belangrijke factor. Zwolle is een bruisende stad. We zijn één van de cultuurregio’s en bieden het podium aan vele kunst- en cultuurinitiatieven.
De stad kent diverse festivals en evenementen. Ook de creatieve economie, starters en startups zorgen voor steeds meer dynamiek in de stad. Net als de beleving van het rijke Zwolse erfgoed. Dit alles maakt Zwolle aantrekkelijk voor (nieuwe) inwoners, ondernemers, studenten en toeristen.

Nieuwe verbindingen zijn kansrijk, bijvoorbeeld tussen de creatieve economie, bestaande bedrijvigheid en vrijetijdseconomie. Maar ook in het zoeken naar economische kansen in de uitdagingen rond klimaatveranderingen, energie en de overgang naar een circulaire economie.

Wel heeft de coronacrisis grote gevolgen. De evenementensector en culturele instellingen worden zeer hard getroffen. Ook voor de horeca en in iets mindere mate de detailhandel zijn de gevolgen groot. Wat het jaar 2021 gaat brengen, is op dit moment nog onbekend. Kan de evenementensector zich herstellen? En hoe ziet het winkel- en horecalandschap er straks uit? Ontwikkelingen die in het begrotingsjaar 2021 spelen en die veel vragen van het aanpassingsvermogen van alle partijen, dus ook van de gemeente.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2021-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

 Bedrag 

5.3.1

 - Dekking: overheveling van doel 5.3.1

-42.939

5.2.1

Investeringen themajaar Hanze 2023

73.000

5.2.1

Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail

50.000

5.2.1

Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail (zie doel 10.1.1)

25.000

5.2.1

 - Dekking bijdrage derden/provincie/Regio

-50.000

5.2.1

Winkelgebied Diezerbrink

110.000

5.2.1

Ontwikkelingen Broerenkwartier

144.000

5.2.1

 - Dekking uit onderbestedingBinnenstad

-144.000

5.3.1

E-depot van cultuur naar bedrijfsvoering (zie doel 9.1.3)

-100.000

Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

65.061

 

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06