Welkom op de website van de Berap 2021-2 van de gemeente Zwolle.

Als onderdeel van de beleidscyclus van de gemeente Zwolle, wordt normaal gesproken tweemaal per jaar gerapporteerd over de uitvoering van de huidige begroting. Dit gebeurt via de Beleidsrapportage, of kortgezegd: de Berap. De Berap is een afwijkingenrapportage: het gaat hierbij nadrukkelijk alleen om de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021. De Berap 2021-2 gaat over de stand van zaken tot 1 september.
Voor vragen over de Berap 2021-2 van de gemeente Zwolle kunt u contact opnemen met Bert Tory (B.Tory@zwolle.nl)

Publicatiedatum:15 oktober 2021.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06