Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving programma Programma 1. Samenleving

We willen dat onze inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Inwoners die daar ondersteuning of zorg bij nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk in hun dagelijkse leven. Dichtbij huis, in hun eigen vertrouwde omgeving. Voor wie dat nodig heeft, is er zwaardere en meer gespecialiseerde zorg. Om ervoor te zorgen dat de sociale basis beter aansluit bij de behoefte van de inwoner, zijn veranderingen nodig. Daarover gaat de hervormingsagenda sociaal domein. De agenda heeft zes sporen: (1) Het voorveld – een sterke sociale basis, (2) Wmo – Van beschermd wonen naar (beschermd) thuis, (3) Jeugd – Herstel van het gewone leven in het gewone leven, (4) Participatie, (5) Wonen, (6) Eén gezin, één plan.

In dit programma staat hoe we die sociale basis versterken (spoor 1). Die basis begint in de eigen omgeving van de inwoner. Daar ontmoet hij familie, vrienden en buurtgenoten. Elkaar ontmoeten verrijkt het dagelijks leven. Maar een sterk sociaal netwerk maakt het ook makkelijker om elkaar te helpen of om hulp te vragen aan mensen die je kent, zoals bij mantelzorg. We zetten in op zelfredzaamheid en stimuleren dat inwoners elkaar ontmoeten. Zo is er ruimte voor bewonersinitiatieven en geven we subsidie aan wijkcentra en wijkverenigingen. Er zijn diverse algemene voorzieningen, waarvan alle inwoners gebruik kunnen maken. Onze stad telt ook veel initiatieven. En als dat nodig is, zijn er individuele voorzieningen. Bijvoorbeeld voor de mantelzorger die het niet meer aan kan. Alle voorzieningen en initiatieven willen we beter op elkaar afstemmen. Zodat de sociale basis van onze stad nog sterker wordt.

Naast het sociale netwerk zijn ook een gezonde leefstijl en vitaliteit belangrijk. We stimuleren dat inwoners sporten en bewegen. Dat leidt tot een betere gezondheid, meer sociale contacten en meer zelfvertrouwen. Bij jongeren vergroot het de kans op betere schoolprestaties en helpt het bij de vermindering van probleemgedrag. Ook voor senioren is vitaliteit belangrijk. We bieden ze verschillende mogelijkheden om vitaal en waardig ouder te kunnen worden.

We willen dat iedereen kans heeft op goede scholing en betaald werk. We zorgen voor onderwijsvoorzieningen en ondersteuning bij het vinden van een baan. Voor sommige inwoners is de afstand tot de arbeidsmarkt te groot. We vinden het belangrijk dat zij evengoed op een andere manier kunnen meedoen. Samen met partners in de stad zorgen we dat er voor deze inwoners meer mogelijkheden komen.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2021-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

 Bedrag 

1.1.2

Overheveling onderhoudsbudget het Anker: overheveling naar doel 7.1.4

-60.000

1.2.1

SPUK-uitkering lokaal preventieakkoord gezonde leefstijl

60.000

1.2.1

- Dekking vanuit SPUK uitkering Rijk

60.000

1.2.2

Lokaal sportakkoord

120.000

1.2.2

 - Dekking: Rijksbijdrage lokaal sportakkoord

-120.000

1.2.3

BTW Bestanddeel Subsidie Optisport; lagere Spuk uitkering

461.101

1.2.3

 - Dekking hogere btw aftrek BD

-461.101

1.2.3

Nadelig resultaat TVS-aanvragen Sport; lagere rijksbijdrage (zie ook 10.1.1)

60.656

1.3.1

Gezond in de stad (zie ook doel 10.1.1)

20.000

1.3.2

OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB)

172.898

1.3.2

 - Dekking vanuit SPUK uitkering Rijk

-172.898

Subtotaal programma 1. Samenleving

20.656

 

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06