Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 9.1.3 We bouwen aan een moderne informatievoorziening

Link naar afwijkingen in Berap 2021-1

De informatiemaatschappij kenmerkt zich door snelle verandering op technologisch, economisch, beroeps-, ruimtelijk en cultureel gebied en wordt gezien als de opvolger van de industriële samenleving. Een (visie op) moderne informatievoorziening ondersteunt de stad en het bestuur om deze veranderingen van de digitale transitie te duiden en richting aan te geven. Hiervoor zal in 2021 een bestuurlijke strategie worden opgesteld. Daarnaast benut de informatievoorziening moderne techniek en ICT om onze dienstverlening te verbeteren en te werken aan onze maatschappelijke opgaven. Waarbij zij de randvoorwaarden borgt waarbinnen dat plaatsvindt, zoals informatiebeveiliging en het gebruik van landelijke standaarden.

In Zwolle doen we dat natuurlijk niet alleen. Regionaal en landelijk zijn ONS-ICT, Dimpact en Samen Organiseren (VNG) belangrijke samenwerkingspartners. Met name Samen Organiseren en daarbinnen de Common Ground zijn bepalend voor de ontwikkeling van onze ICT en dienstverlening. Binnen Dimpact innoveren we onze dienstverlening, waarvan I4 sociaal een mooi voorbeeld is. Met onze buursteden Enschede, Deventer en Apeldoorn werken we samen aan specialistische thema’s zoals informatiebeveiliging en ethiek. Binnen Zwolle werken we met diverse partners in de SMART Zwolle Alliantie aan een Slimme Stad.
Onder invloed van de Wet Open Overheid (WOO) zal het beheer van data en informatie drastisch transformeren. Ook technieken als blockchain, kunstmatige intelligentie en robotica zullen de gemeentelijke organisatie de komende jaren ingrijpend veranderen. Op het gebied van bedrijfsvoering, bijvoorbeeld robotisering bij financiën. Maar ook in de andere domeinen, zoals een i-centrale voor diverse toepassingen in het beheer en de dienstverlening in de openbare ruimte.

Het toenemend gebruik en toenemende mogelijkheden van data en data genererende techniek biedt diverse kansen voor onze stad en gemeentelijke organisatie. Via het programma datagedreven werken faciliteren we de organisatie middels kennis, kunde en techniek om het gebruik van data te borgen in de beleidsontwikkeling en de uitvoering.
Met het programma Slimme Samenleving ondersteunen we de stad om techniek en data in te zetten in participatieve samenwerkingen aan maatschappelijke opgaven. Denk aan hierbij aan Senshagen. Daarbij bouwen we ook aan de ruggengraat van een intelligent zenuwstelsel van techniek en data voor en door de stad.

Criteria

We bouwen aan een moderne informatievoorziening, zodanig dat:

  • We onze dienstverlening moderniseren naar landelijke standaarden
  • We privacy en informatieveiligheid waarborgen conform de wettelijke kaders.
  • We de regie van inwoners en ondernemers op eigen gegevens verbeteren
  • We meer datagedreven sturen en werken om een bijdragen te leveren aan de opgaven in de stad
  • We beschikken over een  robuuste technische infrastructuur die nieuwe ontwikkelingen ondersteunt.
  • We zoveel mogelijk samen (met andere gemeenten) organiseren.
  • We de regie op de relatie met ICT-leveranciers versterken.
  • De digitale transitie gestructureerd wordt doorgevoerd middels een breed gedragen (en transparante) strategie.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-2

E-depot van cultuur naar bedrijfsvoering

Budgettair neutraal

De afgelopen jaren zijn er voorbereidingen getroffen voor de digitale aansluitingen tussen de archieven van de gemeenten en die van de regionale archiefdiensten. De beschikbare middelen hiervoor werden door de gemeente (team Cultuur als accounthouder HCO), beschikbaar gesteld aan het HCO. Nu het landelijke project E-depot (totaal voorziening voor digitale aansluiting tussen de archieven) stil ligt, moeten er lokale oplossingen komen, waarbij de regie bij de gemeenten ligt.

De gemeente (afdeling Informatie Voorziening)) gaat de nieuwe vorm van het e-depot uitvoeren, in plaats van het HCO. Het beschikbare budget van € 100.000 moet daarom ingaande 2021 overgeheveld worden van doel 5.3.1 cultuur naar doel 9.1.3 informatievoorziening.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06