Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 10. Algemene Dekkingsmiddelen

In het programma Algemene dekkingsmiddelen begroten we de inkomsten die geen specifieke bestemming hebben. Deze inkomsten kunnen we op verschillende manieren gebruiken om de activiteiten in de overige programma’s te financieren. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de gemeentefondsuitkering die we ontvangen van het rijk, en de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Ook ontvangen we andere belastinginkomsten en winstuitkeringen.

In dit programma zijn ook het renteresultaat, de algemene reservemutaties, de post onvoorzien, de vennootschapsbelasting en de concernstelposten geraamd.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2021-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

 Bedrag 

10.1.1

Nadelig resultaat TVS sport -Dekking vanuit Coronamiddelen (zie doel 1.2.3)

-60.656

10.1.1

Volumestijging passende jeugdhul - dekking Concernstelpost € 4,05 mln (zie  doel 2.3.2)

-1.700.000

10.1.1

 Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail-Dekking vanuit Coronamiddelen (zie doel 5.2.1)

-25.000

10.1.1

Gezond in de stad - dekking Concernstelpost Nog functioneel te ramen (zie  doel 1.3.1)

-20.000

10.1.1

 Beschermingsbewind - Dekking uit stelpost Algemene uitkering dec. Circ. 2020 (zie doel 4.3.2)

-382.000

10.1.1

Ceintuurbaan 4; huurinkomsten-Dekking; aframen Precario (zie doel 7.1.4)

30.000

10.1.1

Dividendopbrengsten deelnemingen

198.000

10.1.1

Gemeentefonds

-600.000

10.1.1

Lokale heffingen; OZB

-750.000

10.1.1

Mutaties externe rente

20.000

10.1.1

Concernstelpost Behoedzaamheidsmarge SD; vrijval

-1.250.000

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

-4.539.656

 

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06